Format Beskrivning
Halvrund H1 B=1400 och 2000 Borstad grå Ritning
Halvrund H2 B=2000 Natursingel röd Ritning
Halvrund H2 B=2600 Brun vit marmor Ritning
Halvrund H3 B=2600 Vit Svart marmorkross Ritning
Herrgårdstrapp 3 steg Naturgrus Ritning
Trappa med öppna vagnstycken R3 till R7 Vit svart marmorkross Ritning
Trappa med hela vagnstycken – G1 och G2 Vit svart marmorkross Ritning
Altantrapp – A1 till A3 Natursingel Ritning